คลิปรุมตบ-จับแก้ผ้าสาวขายบริการ ภูเก็ต คาดเหตุเมียหึงผัวแอบมาซื้อกิน

คลิปรุมตบ-จับแก้ผ้าสาวขายบริการ ภูเก็ต คาดเหตุเมียหึงผัวแอบมาซื้อกิน

คลิป ตบสาวขายบริการ จับแก้ผ้า จ.ภูเก็ต คาดสาเหตุเมียหึงผัวแอบมาซื้อกิน ทนายทราบเรื่องรุดประสานตำรวจตรวจสอบ วันที่ 27 มกราคม 2566 สังคมออนไลน์พากันแห่แชร์คลิปเหตุการณ์หญิงสาวสวมชุดสีดำ ตบตีทำร้ายร่างกาย ส่งเสียงด่าทอผู้หญิงอีกรายที่นุ่งผ้าเช็ดตัวนั่งอยู่เก้าอี้โซฟา ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการ ส่วนเหตุทะเลาะมาจากเรื่องผู้ชาย เหตุเกิดในห้องพักแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต

เนื้อหาที่เจ้าของคลิประบุไว้ในโพสต์มีข้อความว่า 

“ดูคลิปจับแก้ผ้าตบ แถวพูลผล บอกเลยรับไม่ได้จริงๆ เมื่ออยู่ในพื้นที่ ผมขอลงไป ส.สักหน่อย ทำร้ายร้างกายเป็นคดีอาญาแผ่นดิน ผู้ทราบเรื่องมีสิทธิกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ มือตบเจอกันครับ #ทีมพร้อม”

ต่อมา วันที่ 26 ม.ค.2566 นายอนันตรัตน์ เพ็ชรหิน ทนายความซึ่งเป็นผู้โพสต์ ได้เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังถึงเสาหตุทั้งหมด เริ่มจากมีผู้ส่งคลิปมาให้ตน ตอนแรกโทรฯ มาก่อนว่ามีคลิปตบตี พอได้ดูคลิป คิดว่ารุนแรงมาก เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของคนหลายคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในห้องนั้น แล้วมีการแก้ผ้า

นายอนันตรัตน์ นักกฏหมายยอมรับว่า ตนเองนั้นรับไม่ได้ที่ในคลิปมีการแก้ผ้าประจานทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่ง จึงคิดว่าต้องไปสืบสาวราวเรื่องว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่รู้หรือเปล่าว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในภูเก็ต แต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายติดต่อประสานเข้ามา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท ตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร พิจารณาว่างบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ของบริษัทรวมอยู่ในรายงานประจำไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2021 (รวมถึงงบดุลรวมของ Hyzon Motors Inc. และบริษัทย่อย ณ วันที่30 กันยายน 2021และงบดำเนินงานรวมและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน) รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564) (“ช่วงเวลาที่ไม่พึ่งพา”) ไม่ควรพึ่งพาอีกต่อไป ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบเกิดจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกคณะกรรมการอิสระ (“คณะกรรมการพิเศษ”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบโดยได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกและที่ปรึกษาอื่น ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาการรับรู้รายได้ การควบคุมภายในและขั้นตอนต่างๆ 

ผู้บริหารของบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตามที่รายงานก่อนหน้านี้ในรายงานฉบับปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทที่ออกก่อนหน้านี้ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564. คณะกรรมการตรวจสอบสรุปว่างบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ของบริษัทซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564ไม่ควรยึดถือเป็นหลักอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมในยุโรป การดำเนินการร่วมทุนสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564

บริษัทตั้งใจที่จะปรับปรุงและออกงบการเงินรวมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ไม่พึ่งพิงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ 

จากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ทราบในปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทคาดการณ์ว่าผลกระทบเบื้องต้นของการปรับปรุงใหม่คือการกำจัดรายได้ สินค้าคงคลัง และหนี้สินตามสัญญาทั้งหมด และเพื่อลดต้นทุนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาขายลูกค้าที่รับมาจาก Holthausen Clean Technology BV ที่บันทึก ณ และสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 

ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ในรายงานฉบับปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K กับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2565ก่อนหน้านี้ ฝ่ายบริหารได้รายงานถึงจุดอ่อนที่สำคัญในการควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินในงบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ซึ่งยื่นในรูปแบบ 10-K สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564และในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม 2565. 

จุดอ่อนที่สำคัญที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุทรัพยากรที่จำกัดและกระบวนการทางธุรกิจที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมและขั้นตอนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประมวลผลและการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนระดับการควบคุมดูแลงบการเงินที่เหมาะสม ขั้นตอนการรายงาน ฝ่ายบริหารกำลังประเมินผลของข้อบกพร่องในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับรู้รายได้และการปรับปรุงตามแผน และคาดว่าจะมีการระบุและรายงานจุดอ่อนที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565คณะกรรมการได้แต่งตั้งเดนนิส เอ็ดเวิร์ดซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างยืนยันว่านายเอ็ดเวิร์ดส์มีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัดความของ “กรรมการอิสระ” เพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการยังพิจารณาด้วยว่าElaine Wongซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ”

ฝ่ายบริหารของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้หารือเรื่องที่เปิดเผยในข่าวประชาสัมพันธ์นี้กับ KPMG LLP ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระของบริษัท

บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งทั่วโลกได้ลงทุนในอุปกรณ์ชาร์จที่สามารถให้ศักยภาพการชาร์จอย่างรวดเร็ว 10 นาทีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก นอกจากนี้ ความจุในการชาร์จยังปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแทนที่เทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า