เว็บตรง

เว็บตรง ย้ายเพื่อยกเลิกการห้ามร่วมทุนของรัฐบาลกลางและรัฐของมหาวิทยาลัย

เว็บตรง ย้ายเพื่อยกเลิกการห้ามร่วมทุนของรัฐบาลกลางและรัฐของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการผสมของรัฐบาลกลาง-เว็บตรง ขวาของเยอรมนีได้ประกาศแผนขยายขอบเขตสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากับรัฐบาลของประเทศต่างๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะช่วยให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐทั้ง 16 แห่งร่วมกันให้ทุนสนับสนุนการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปัจจุบันห้ามโดยข้อบังคับรัฐบาลกลางให้ทุนสนับสนุนโครงการระดับประเทศจำนวนหนึ่ง เช่น โครงการ Excellence Initiative  การแข่งขันพิเศษระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้กับสถาบันที่ชนะ  และข้อตกลงการให้ทุนระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดหาเงินเพิ่มเติมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่การสนับสนุนอย่างถาวรของรัฐบาลกลางสำหรับการสอนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยภายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลนั้น ถูกตัดขาดโดย ‘การห้ามความร่วมมือ’ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการปฏิรูปสหพันธ์ในปี 2549...

Continue reading...

เว็บตรง ต้นแบบของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เว็บตรง ต้นแบบของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

แนวคิดของ ‘Flagship University’ เว็บตรง สาธารณะในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคชั้นนำนั้นมีต้นกำเนิดมาจากการเกิดขึ้นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐในอเมริกาในช่วงกลางปี ​​ค.ศ. 1800 รวมถึงการอุทิศตนให้กับประเพณีภาษาอังกฤษของวิทยาลัยที่อยู่อาศัยตลอดจนรูปแบบการวิจัยอิสระและบัณฑิตศึกษาของ Humboldtian ซึ่งการวิจัยเชิงวิชาการจะให้ข้อมูลและกำหนดรูปแบบการสอนและสร้างชุมชนวิชาการที่แข็งแกร่งขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญพอๆ กันก็คือ โมเดลมหาวิทยาลัยของรัฐแบบไฮบริดของอเมริกา ได้แสวงหาความเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ การสอนและการวิจัยจะมุ่งพัฒนาความรู้และความคล่องตัวทางเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีจุดมุ่งหมาย...

Continue reading...